September 26, 2015

Turkmenistan U19 squad

Coaches:
1. Ahmet Agamyradov (Hazyna)
2. Fazil Mammedov (Hazyna)
doctor:
1. Parahat Bashimov (Hazyna)
administrator:
1. Babanazar haknazarov

Players:
1. Akmammedov Begench (Hazyna)
2. Agamammedov Samammet (Kopetdag)
3. Basimov Sazada (Kopetdag)
4. Berdiyev Dovletyar (Hazyna)
5. Baybikov Islam (Kopetdag)
6. Bayov Begmyrat (Hazyna)
7. Gurgenov Bagtyyar (Balkan)
8. Gurbanguliyev Guvanchmyrat (Kopetdag)
9. Hanguliyev Meylis (Kopetdag)
10. Hojayev Resul (Altyn Asyr)
11. Ishanguliyev Orazmuhammet (Ahal)
12. Kabayev Serdargeldi (Hazyna)
13. Muhammedov Parahat (Altyn Tach)
14. Muhadov Yusup (Altyn Tach)
15. Orazov rahmanberdi (Altyn Tach)
16. Ovezov Kerim (Altyn Tach)
17. Psenichnikov Maksim (FC Zvezda, Sankt Peterburg, Russia)
18. Sayidov Meylis (Dashoguz)
19. Saparmamedov Yhlas (Hazyna)
20. Taganov Pirnazar (Altyn Asyr)
21. Tirkishov Shanazar (Merv)
22. Titov Mihael (Ahal)

No comments: