September 17, 2015

Turkmenistan U-16 squad

Squad, participating to 2016 AFC U-16 Championship Qualifiers Group C matches in Qatar.

goalkeepers:

 • Gailiyev Batyr
 • Annamyradov Arslan

defenders:

 • Chariyev Resulberdi
 • Karabekov Kerim
 • Ramazanov Atamyrat
 • Nazarguliyev Omar
 • Garliyev Garli

midfielders:


 • Jumayev Agajan
 • Beknazarov Mirza
 • Tachnazarov Batyr
 • Berdinazarov Seyran
 • Gayipov Allayar
 • Diniyev Meylis
 • Nazarov Umyt
 • Halliyev Aymyrat
 • Hojamammedov Perman
 • Mammedov Ramazan

forwards:

 • Galkin Roman
 • Hoshmyradov Meylis
 • Bayliyev Rovshen
 • Gurbanov Ahmet
 • Dayhanov Kerven


No comments: