May 29, 2010

Liga 2010: 8nji tapgyr

"Nebitçi" adyny "Balkan", "Turan" bolsa "Daşoguz" diyip üytgetdi.

8nji tapgyr:

HTTU 1-0 Daşoguz
Balkan 3-0 Şagadam
Ahal 1-2 Lebap
Merw 3-2 Talyp Sporty
Aşgabat 1-1 Altyn Asyr

May 22, 2010

Liga 2010: 6-7nji tapgyrlar

6njy tapgyr:

HTTU 2-0 Talyp Sporty
Ahal 2-0 Turan
Nebitçi 2-0 Altyn Asyr
Lebap 2-0 Şagadam
Merw 3-1 Aşgabat

7nji tapgyr:

Altyn Asyr 1-0 Merw
Talyp Sporty 0-2 Nebitçi
Turan 0-1 Lebap
Aşgabat 4-0 Ahal
HTTU - Şagadam (6njy iyunda oynalar)

May 3, 2010

Liga 2010: 5nji tapgyr

Merw 3-0 Ahal
Aşgabat 0-1 Nebitçi
Altyn Asyr 2-2 HTTU
Talyp Sporty 0-3 Lebap
Şagadam 1-0 Turan

April 27, 2010

Liga 2010: 4nji tapgyr.

Turan 0-0 Talyp Sporty
Ahal 2-0 Şagadam
Nebitçi 1-0 Merw
HTTU 2-0 Aşgabat
Lebap 1-0 Altyn Asyr

April 23, 2010

Yokary Liga 2010: 1-2-3nji tapgyrlar.

1nji tapgyr:

Nebitçi 2-1 Lebap
HTTU 0-0 Ahal
Aşgabat 0-0 Şagadam
Merw 1-1 Turan
Altyn Asyr 0-0 Talyp Sporty

2nji tapgyr:

Ahal 3-0 Talyp Sporty
Şagadam 1-4 Altyn Asyr
HTTU 0-0 Nebitçi
Turan 1-0 Aşgabat
Lebap 1-1 Merw

3nji tapgyr:

Nebitçi 3-0 Ahal
Merw 1-1 HTTU
Altyn Asyr 0-0 Turan
Aşgabat 0-0 Lebap
Talyp Sporty 0-1 Şagadam

Yokary Liga 2010

Fut­bol bo­ýun­ça Türk­me­nis­ta­nyň 18-nji mil­li çem­pio­na­ty bat al­dy.

Iki aý­law esa­syn­da ge­çi­ril­jek çem­pio­nat­da 10 to­par bäs­le­şer. Mä­lim bol­şy ýa­ly, ge­çen möw­süm ýur­du­my­zyň ýo­ka­ry li­ga­syn­da 9 to­par bäs­le­şip­di we paý­tag­ty­my­zyň HTTU to­pa­ry­nyň çem­pi­on­ly­gy bi­len ta­mam­la­nyp­dy.
Täze möwsümde to­par­la­ryň dör­dü­si paý­tag­ty­my­zyň adyn­dan we­kil­çi­lik edip, olar - HTTU, “Aş­ga­bat”, “Al­tyn Asyr” we “Ta­lyp Spor­ty” klub­la­ry­dyr. Şol san­da Bal­kan we­la­ýa­tyn­dan iki to­par -–“Ne­bit­çi” (Bal­ka­na­bat) bi­len “Şa­ga­dam” (Türk­men­ba­şy) we her we­la­ýat­dan bir klub “Ahal” (Ahal), “Le­bap” (Le­bap), “Merw” (Ma­ry) we “Tu­ran” (Da­şo­guz) çem­pi­on­lyk ug­run­da bäs­le­şer­ler.

1992-nji ýyl­dan bä­ri ge­çi­ri­lip ge­lin­ýän Türk­me­nis­ta­nyň mil­li çem­pio­na­tyn­da paý­tag­ty­my­zyň “Kö­pet­da­gy” (1992, 1993, 1994, 1995, 1998, 2000) 6 ge­zek çem­pi­on­lyk bi­len 1-nji orun­da bar­ýar. Paý­tag­ty­my­zyň baş­ga bir we­ki­li “Ni­sa” 4 (1996, 1999, 2001, 2003), soň­ky çem­pi­on HTTU 3 (2005, 2006, 2009) we “Aş­ga­ba­dyň” ady­bir klu­by bol­sa 2 ge­zek (2007, 2008) ýe­ňi­ji bol­dy. 1997-nji ýyl­da ge­çi­ril­me­dik çem­pio­na­ty­myz­da Bal­kan we­la­ýa­ty­nyň to­par­la­ry “Şa­ga­dam­dyr” (2002) “Ne­bit­çi” (2004) bir ge­zek ku­bo­gy as­ma­na gö­ter­di­ler.

March 18, 2010

Gaydyp geldim.

Salam okyjylarym, barmynyz, yokmynyz, türkmençe düşünyanizmi bilemok. Emma men 2009 yyly boyunça hiç yazgy yazmadym, yazyp bilmedim. Emma şugünden başlap, yene önküsi yaly dowam etmekçi. Ya nesip. Blogyma hepdede 1-2 gezek seretseniz, men üçin yeterlik. Ondan artykmaç köp yazgy goyup bilerin öydemok.