March 18, 2010

Gaydyp geldim.

Salam okyjylarym, barmynyz, yokmynyz, türkmençe düşünyanizmi bilemok. Emma men 2009 yyly boyunça hiç yazgy yazmadym, yazyp bilmedim. Emma şugünden başlap, yene önküsi yaly dowam etmekçi. Ya nesip. Blogyma hepdede 1-2 gezek seretseniz, men üçin yeterlik. Ondan artykmaç köp yazgy goyup bilerin öydemok.