September 9, 2015

Higher League 23th round

23th round:
8.9.2015
Ashgabat 3-1 Dashoguz
Ashgabat Stadium, attendance:150
goals: Berdi Shamyradov 4', 7', 61' - Hamza Allamov 22'

9.9.2015
Hazyna 2-3 Shagadam
goals: Guvanch Abylov (p) 63', Berdimyrat Rejepov - Hemra Amanmammedov 8', Hydyr Yakubov 10', Azat Garajayev

Merv 0-1 Ahal
goal: Orazmuhammet Ishanguliyev 38'

HTTU 2-5 Altyn Asyr
goals: Dovletgeldi Marliyev 19', Pirmyrat Soltanov 21'- Suleyman Muhadov 28', 93', Ahmet Atayev 30', Umitjan Astanov 44', 87'

Balkan 4-0 Energetik
goals: Myrat Yagshiyev 15', 90', Aleksandr Boliyan 20', 55'

No comments: