May 2, 2012

FC Balkan arrived to Dushanbe

FC Balkan arrived to Dushanbe, Tajikistan.
5 May: Balkan - Markaz Shabab Al-Amari (Palestine)
7 May: Istiklol (Tajikistan) - Markaz Shabab Al-Amari
9 May: Balkan - Istiklol


1 comment:

TheTgala said...

balkanyn oyununy görüp bolmazmyka